مبل ملایر | تولیدی مبلمان در ملایر

چوب راش در صنعت مبل – تولیدی مبلمان در همدان

Tag Archives: چوب راش در صنعت مبل

چوب راش در صنعت مبل

نام علمي اين چوب Fagus orientalis نام فارسي و بومي راش و مرس و نام انگليسي آن Beech است. از خواص ظاهري چوب راش درون نامشخص و به رنگ كرم مايل به قرمز است. دواير ساليانه فشرده و در نتيجه در مقاطع طولي داراي خطوط كم و بيش مشخص ناشي از آن است.

از بارزترين خصوصيات شايد بتوان به پره هاي چوبي در مقاطع طولي اشاره كرده كه در مقطع شعاعي به پرمگس و در مقطع مماسي به دوك معروفند و اين پره ها به صورت لكه هاي قرمز ديده ميشود.

چه بسا گاهي اين پرمگس هاي زيبا عيب محصوب ميشوند چرا كه به عقيده نجاران اين بخشهاي چوب پس از رنگ كاري سياه ميشوند. گونه راش چوبي نيمه سنگين و داراي بافتي همگن و تقريبا مقاوم در برابر حشرات و قارچهاست.

گرده بينه هاي درجه 1 و 2 راش در ايران بيشتر به مصرف كارخانجات روكش و تخته لايه مي رسد و گرده بينه هاي درجه 3 پس از تبديل به الوار به بازار تهران (پل چوبي) روانه مي شوند.

بنا به اطلاعات بازار ميزان تفاوت قيمت آن در 6 ماهه نخست در بازار تهران بوده است. به دليل بافت همگن و درجه سختي مناسب اين چوب بيشترين تقاضا را براي خريد به منظور تهيه مبل در بازار دارد. همچنين به دليل قابليت آغشتگي با انواع محلولهاي حفاظتي بيشترين گونه مصرفي در كارخانه هاي اشباع است.

البته اخيرا گونه هاي خارجي راش از طريق آذربايجان وارد ايران شده است كه بنا به ادعاي مبل سازان و فرشندگان چوب كيفيت چوب راش ايراني را ندارد ولي به دليل ابعاد و رطوبت مناسب تخته ها ميزان ضايعات كمتري، در امر فرآيند توليد دارد.